1 жыл
жұмыс тәжірибе
Алматы
қала
толық күн
жұмыс кестесі
Атқаратын міндеттерің
 • Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Банка и защиту его законных прав и интересов
 • Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции Управления, с самостоятельными структурными подразделениями Банка
 • Выявлять факты несоответствия деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, оперативно реагировать на них и доводить данную информацию до сведения руководителя
 • В пределах своей компетенции предоставлять консультации, а также юридические заключения, в том числе по запросам о разъяснении законодательства Республики Казахстан
 • Вести учет исковых заявлений против Банка
 • Вести учет исковых заявлений Банка в отношении третьих лиц
 • Осуществлять мероприятия по досудебному урегулированию споров и претензий к Банку, а также Банка по отношению к третьим лицам
 • Запрашивать в структурных подразделениях и осуществлять подготовку материалов в рамках гражданских, уголовных и административных дел
 • Подготавливать исковые заявления, отзывы на них, медиативные соглашения, ходатайства, заявления, апелляционные, частные жалобы и отзывы на них, а также и процессуальные документы в рамках гражданско-процессуального, административно-процессуального, уголовного законодательства РК
Бізге жол-жөнекей егер де сен
 • Высшее юридическое образование
 • Опыт работы по специальности не менее 2 лет
 • Опыт работы в области медиации и разрешения судебных споров, защиты законных прав и интересов работодателя в судебных инстанциях РК не менее 1 года
 • Знание гражданско-процессуального, административно-процессуального, гражданского, административного, исполнительного, банковского, трудового законодательства, законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области медиации и разрешения судебных споров
 • Знание казахского языка 
 • Халықаралық банктің қызметкері болу
 • Тұрақты жалақы + бонустар
 • Оқыту және дамыту
 • Күшті ұстаздар және әріптестер
 • Төлеулі телефон байланысы
 • Жанға жайлы офис
Бiз саған ұсынамыз

Главное – твое желание развиваться!

Бізде жұмыс істеу туралы

 • Маған Хоум Кредит туғанымдай. Бұл жерде маған рухани ұқсас адамдар жұмыс істейді. Біз командымызбен бірге драйв және креативпен жұмыс істейміз. Бос уақытымызды да бірге өткіземіз. Достарыңның арасында жұмыс - рақат. 

  Влад
  Маркетинг
 •  

  Менің жұмысым адамдармен байланысты, сол үшін бізде керемет адамдар жұмыс істейді деп айта аламын. Біз кедергілерсіз, бір-бірімізді түсінуге тырысып сөйлесеміз. Өзара жәрдем және серіктестік біздің қанымызда

  Алена
  HR
 • Күшті коллектив, халықаралық менеджмент, өсіп-өнуге бірдей мүмкіндіктер, инновациялық идеялар мен авторлық проектілерді жүзеге асыру секілді заттар тек қана жақсыға жігерлендіреді.

   

  Бека
  Тәуекел
 • Біздің банк халықаралық Хоум Кредит Тобына кіреді. Сол себепті біз әр түрлі елден әріптестерімізбен сөйлесіп, бағалы тәжірибе аламыз. Жалпы банкте жылы жағдай және ашық менеджемент. 

  Оля
  Клиенттік сервис