3 жыл
жұмыс тәжірибе
Алматы
қала
толық күн
жұмыс кестесі
Атқаратын міндеттерің
 • осуществлять контроль за соблюдением законодательства по трансфертному ценообразованию в Банке, вести отчетность и документацию, подтверждающую обоснованность применяемой цены сделки по трансфертному ценообразованию;
 • соблюдать положения политики трансфертного ценообразования, налоговой учетной политики, налогового законодательства, законодательства о трансфертном ценообразовании и других законодательных актов Республики Казахстан;
 • представлять в уполномоченные органы информацию и отчетность по мониторингу сделок, а также иные документы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
 • направлять уполномоченному органу уведомление об участии в международной группе компаний, представлять межстрановую отчётность, местную отчетность и основную отчетность по трансфертному ценообразованию в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан;
 • по требованию уполномоченных органов в ходе проведения проверок предоставлять экономическое обоснование применяемой цены, в том числе документы, подтверждающие цену сделки и дифференциал, информацию о применении одного из методов определения рыночной цены и другую информацию, подтверждающую применяемую цену;
 • своевременно и качественно выполнять распоряжения, постановления, приказы, решения налоговых, судебных органов и непосредственного руководителя, касающихся деятельности Управления по налогам и трансфертному ценообразованию;
 • участвовать в формировании и внесении изменений в политику Банка по трансфертному ценообразованию, другие внутренние нормативные документы Банка по вопросам, связанным с трансфертным ценообразованием, участвовать в работе рабочих групп по вопросам трансфертного ценообразования в пределах своей компетенции;
 • осуществлять взаимодействие с налоговыми органами Республики Казахстан, сопровождение проверок по трансфертному ценообразованию, проводимых в отношении Банка налоговыми органами;
 • осуществлять взаимодействие с внешними и внутренними аудиторами по вопросам, связанным с трансфертным ценообразованием в Банке.
Бізге жол-жөнекей егер де сен
 • высшее образование;
 • опыт работы в банковской сфере и/или финансовых организациях не менее 3 (трёх) лет;
 • знание налогового законодательства Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании», нормативно-правовых актов по трансфертному ценообразованию;
 • знание основ международного трансфертного ценообразования;
 • знание правил заполнения отчетности по трансфертному ценообразованию.
 • Халықаралық банктің қызметкері болу
 • Тұрақты жалақы + бонустар
 • Оқыту және дамыту
 • Күшті ұстаздар және әріптестер
 • Жанға жайлы офис
Бiз саған ұсынамыз

Нам не важен твой опыт, мы тебя научим! Главное – твое желание развиваться!

Бізде жұмыс істеу туралы

 • Банк Хоум Кредитте үлкен дос командада екеніңді сезінесің. Басшылардың қатынасы өоте жақсы және ыңғайлы жағдайлар жұмыста нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.

  Женя
  Бизнес процесстер
 • Маған Хоум Кредит туғанымдай. Бұл жерде маған рухани ұқсас адамдар жұмыс істейді. Біз командымызбен бірге драйв және креативпен жұмыс істейміз. Бос уақытымызды да бірге өткіземіз. Достарыңның арасында жұмыс - рақат. 

  Влад
  Маркетинг
 •  

  Менің жұмысым адамдармен байланысты, сол үшін бізде керемет адамдар жұмыс істейді деп айта аламын. Біз кедергілерсіз, бір-бірімізді түсінуге тырысып сөйлесеміз. Өзара жәрдем және серіктестік біздің қанымызда

  Алена
  HR
 • Күшті коллектив, халықаралық менеджмент, өсіп-өнуге бірдей мүмкіндіктер, инновациялық идеялар мен авторлық проектілерді жүзеге асыру секілді заттар тек қана жақсыға жігерлендіреді.

   

  Бека
  Тәуекел
 • Біздің банк халықаралық Хоум Кредит Тобына кіреді. Сол себепті біз әр түрлі елден әріптестерімізбен сөйлесіп, бағалы тәжірибе аламыз. Жалпы банкте жылы жағдай және ашық менеджемент. 

  Оля
  Клиенттік сервис
 • Жұмыстан кейін көңіл-күйсіз бір рет те болмадым. Өйткені Хоум Кредит - менің орным, менің екінші үйім. Мен әр күн сайын менің банкім жақсару үшін өзімнің бөлшегімді саламын.

  Ильмира
  Call-центр